Dolina – S53M

Da bi se lahko kosali v tekmovanjih pri vzpostavljanju zvez z radioamaterji po svetu, smo na Dolini leta 1975 zgradili tekmovalni center, ki smo ga začeli prenavljati in širiti ravno ob naši 50-letnici (1999).

dolina