Sekcije

Delalo se je le na KV in to samo v telegrafiji, v glavnem zveze z Evropo. Ludvik Meolic je prvi v soboškem klubu vzpostavil zvezo z Ameriko.

Leta 1956 se je Radio klub preselil v prostore soboškega gradu. Tudi tu smo se selili iz enega prostora v drugega.

Leta 1956 je bil organiziran prvi operaterski tečaj. Vodil ga je Branko Radešič. Članstvo se je povečevalo, najbolj pa po prihodu Toneta Grčarja leta 1957. Članov – operaterjev je bilo do leta 1956 petnajst. Se je pa to število močno povečalo po letu 1960, ko so se začele ustanavljati sekcije po prekmurskih vaseh.. Od leta 1960 do leta 1970 je članstvo naraslo na 230 operaterjev, nato pa začelo upadati. Ni bilo več toliko tečajev, tudi zaradi slabe opremljenosti sekcij, pa tudi zaradi težnje po večji kakovosti dela, kar je pomenilo pomanjkanje časa za množično vključevanje članstva. Ves čas obstoja kluba pa je še vedno včlanjenih več kot 80 operaterjev in je tako soboški RTV klub eden večjih v Sloveniji.

Leta 1960, največ po zaslugi Staneta Podlunška, Toneta Grčarja ter ostalih članov, so bili zgrajeni sedanji prostori kluba v soboškem parku. Leta 1962 je bila ustanovljena sekcija v Tešanovcih nato v Križevcih in Lipovcih. Za tem pa so bile ustanovljene še sekcije v Puconcih, Lipovcih, Beltincih, Cankovi, Ratkovcih in Tišini. Iz teh sekcij, ki danes več ne obstajajo, je izšlo veliko dobrih radioamaterjev, ki so s svojim delom in entuziazmom pripomogli k uspehu matičnega radiokluba.

sekcije